LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
22
Kontingenter
Facebook EFK87 YouTube channel
Vejret
Sidst opdateret 02.09.2023

Kontingentet fastsættes til følgende takster:

  • Aktiv senior (fra det år man fylder 18): 1.000,-
  • Aktiv junior (op til senior grænsen): gratis
  • Passiv: 150,-

Plus et indmeldelsesgebyr:

  • Indmeldelsesgebyr - Senior/passiv: 1.000,-

Ved indmeldelse efter 1/7 betales halvt kontingent, ved indmeldelse efter standerstrygning(ved skiftet til vintertid) betales kun indmeldelsesgebyr og resten af året er gratis.

Gældende satser er vedtaget på generalforsamlingen 23. november 2022


Følgende regler gælder:

Indmeldelsesgebyr er et engangsbeløb som betales ved indmeldelse. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse, ej heller ved eksklusion.

Aktiv senior har fuld ret til at flyve og er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Man er aktiv senior fra det år man fylder 18 år.

Juniorer har samme rettigheder som seniorer.


Passive medlemmer, har ingen stemmeret ved generalforsamlingen og har ikke ret til at flyve.

Indmeldelse:

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren ved udfyldelse af denne FORMULAR

Alle nye medlemmer skal igennem flyveskolen uanset hvor lang tids erfaring som modelflyvepiloter det måtte have. Dette gør vi for at sikre at vi kan stå inde for at alle vores medlemmer faktisk kan flyve OG at at alle er blevet hørt i forhold til regelsættet for vores plads.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
I dag er der skoleflyvning
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI