LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
22
Regler og bestemmelser
Facebook EFK87 YouTube channel
Vejret
Sidst opdateret 29.11.2023

Referencer:

Betingelserne vi flyver under

1A. Lov- og aftalegrundlag

Modelflyvepladsen er etableret på basis af følgende regelsæt:

 • Landdrone bekendtgørelsen
 • Naturstyrelsens ordensregler
 • Landzone tilladelse
 • Godkendelse af flyveplads af Modelflyvning Danmark
 • EFK87 flyvepladsregler (Standard Operating Proceures)

Modelflyvepladsen er endvidere forsikringsmæssigt godkendt af Modelflyvning Danmark.

Det er vores ansvar, at reglerne overholdes, og det er EFK87, som sætter reglerne for anvendelse af modelflyvepladsen til modelflyvning.
I henhold til EFK87's vedtægter samt Naturstyrelsens ordensregler er det kun tilladt at flyve modelflyvning med EL-drevne modelfly.

Gæstepiloter kan flyve i EFK87 regi såfremt de accepterer ovenstående regelsæt. Hvis en gæst ikke ønsker at overholde disse regelsæt skal det gøre klart at de IKKE flyver i EFK87 regi. Det er vigtigt at understrege at vi ikke kan/skal forhindre andre modelflyvepiloter i at flyve fra vores plads.

1B. Koordinering med andre luftbårne aktiviteter

 • Modelfly skal ALTID vige for full-size luftfartøjer.
 • Medlemmerne har pligt til at overvåge luftrum samt jordoperationsområde
 • Al flyvning skal foregå i henhold til flyvezonen som angivet på kortet herunder. Klik her for stort kort
 • Gæstepiloter er under den godkendende EFK87-pilots ansvar overfor disse sikkerhedsregler.

 

1C  Flyvetider

Der må flyves på pladsen i følgende tidsrum:

Hverdage fra 10:00 - 20:00

Lør, søn- og helligdage fra 10:00 - 12:00 og 14:00 - 18:00


3. For EFK87 medlemmer med elevstatus er det tilladt at flyve uden instuktørtilladelse med modeller under 50 gram. Flyvningen med disse modeller skal foregå i henhold til gældende regler for flyvning på EFK87's plads.

4. Medlemmer under 15 år med solotilladelse må ikke flyve fra EFK87's flyveplads uden at der er et seniormedlem med A-certifikat tilstede som ansvarlig for flyvningen.

5. Det påhviler alle EFK87 medlemmer med solotilladelse at tilse at flyvning af medlemmer under 15 år foregår i henhold til gældende regler og på betryggende vis.

6. Der skal flyves på forsvarlig vis og vises hensyn til andre piloter i pilotfeltet samt andre der måtte befinde sig i opholdsområder bag pilotfeltet. Dvs. at man skal:
- holde en passende afstand til pilotfeltet ved start og landing
- undlade at lave flyvninger tæt ind mod pilotfeltet
- undlade at lave lowpass flyvinger tæt på pilotfeltet
- undlade at lave hasarderede manøvrer der kan være til fare for andre piloter eller tilskuere

7. Der må kun anvendes radiogrej på 2.4Ghz som er godkendt i hht. EU  standard frequecy hopping (Listen before talk m.m.). Se detaljerne i foreningens SOP.

9. Medlemskortet skal bæres synligt, når man befinder sig på pladsen.

10. Parkering skal ske på den vestlige siden af Propelvej op mod betonklodserne. Der kan med fordel parkeres på skrå så der er plads til mange biler. Der skal parkeres så trafik ud og ind af Flyvestationen kan foregå uhindret.

11. Flyvning skal foregå fra pilotfeltet, med mindre andet er aftalt.

15. Drivakkuer må kun være tilsluttet i pitområde og flyvezonen som anført i SOP'en.

16. Gæstepiloter der flyver i EFK87 regi skal være medlem af Modelflyvning Danmark. Gæstepiloter må flyve på pladsen under overvågning af et godkendt medlem. Gæster  kan groundes hvis flyvestanden ikke findes i orden, eller hvis regler/flyvezone ikke overholdes. Der skal foretages en gennemgang af Modelflyvepladsreglerne før gæsteflyvning. Det skal checkes på Modelflyvning Danmarkshjemmeside om gæsteflyveren har betalt kontingent . Gæstepiloten groundes/overdrages, når det godkendende medlem ikke længere kan/vil bære ansvaret.

17. Elever må flyve under overvågning af en instruktør eller et medlem med A-certifikat. Tilladelsen til flyvning gælder kun så længe den pågældende instruktør/medlem er til stede på pladsen.

18. Medlemmer med solotilladelse må gerne flyve skoleflyvning med elever f.eks. med lærer-elevsystem

20. Hunde og andre husdyr SKAL af sikkerhedsmæssige (og Naturstyrelsens ordensregler) årsager føres i snor. Hunde og andre husdyr må IKKE medtage i klubhuset

21. Der må ikke ryges i klubhuset.

22. Personlige ting må ikke opbevares i klubhuset. Medmindre der er givet dispensation.

 

2. Medlemskab og indmeldelse

2A. Medlemskab af EFK87

 1. Aktive medlemmer
  Aktive medlemmer er EFK87 medlemmer, som også er registreret som medlem af Modelflyvning Danmark. Aktivt medlemsskab af EFK87 giver ret til brug af EFK87's faciliteter.
  Kontingentmæssigt skelnes mellem senior og junior medlemmer.
 2. Passive medlemmer
  Passive medlemmer er alene medlem af EFK87. De har adgang til EFK87's arrangementer, undtagen modelflyvning fra klubbens modelflyveplads.
 3. Juniormedlemmer
  Junior medlemsskab til og med det år hvor man fylder 17 år.
  Juniormedlemmer kan både være aktive og passive. Dog flyver junior medlemmer under 15 år under særlige betingelser, se modelpladsregler og SOP
 4. Medlemsskab af EFK87 og registrering i Modelflyvning Danmark
  Som hovedregel, anmeldes EFK87 medlemsskab til Modelflyvning Danmark. Antallet af EFK87 medlemmer registreret i Modelflyvning Danmark bestemmer størrelsen af vores indflydelse i Modelflyvning Danmarks repræsentantskab. Der kan dispenseres fra denne regel, hvis et EFK87 medlem er medlem af en anden klub i hvis vedtægter/regler det er stadfæstet, at Modelflyvning Danmarks medlemskab tæller i denne klubs regi.

   

2B. Kontingent opkrævning

EFK87's kasserer opkræver kontingent for både aktivt og passivt medlemsskab.
Kontingentet for næste år opkræves efter generalforsamlingen og er forfaldent d. 1. januar i det følgende år.

2C. Optagelse af nye medlemmer

Nye medlemmer optages via ansøgning til kassereren jf. oplysninger på hjemmesiden.

2D. Indmeldelsesgebyr og første års kontingent

1. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyret.
2. Første års kontingentet halveres hvis indmeldelsen sker efter 30. juni.

2E. Nøgle til klubhuset

1. Adgang til EFK87 klubhuset (Shelter 331) sker ved brug af en mobil app som angivet på hjemmesiden. Nye medlemmer vil blive orienteteret om proceduren ligesom den for eksisterende medlemmer kan slås op på foreningens hjemmeside.

Udstedt af bestyrelsen

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
I dag er der skoleflyvning
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI